+420 737 370 965

tereza.vlckova@re-max.cz

Daň z nemovitosti 2024

335x0

Kdo je povinen přihlásit se k dani z nemovitosti v roce 2024

Stali jste se v roce 2023 majiteli nemovitosti? Ať už se jedná o pozemek, rodinný dům, byt nebo chatu, povinnost podat daňové přiznání z nemovité věci se vás týká. Stejně tak, pokud jste na vaší nemovitosti provedli výraznou změnu, která se promítla v druhu nemovitosti nebo její výměře. Daňové přiznání je potřeba podat i po kolaudaci stavby.

Nejjednodušší a nejrychlejší je elektronické podání přes tento odkaz finanční správy. Pro technicky zdatné je tato volba ideální. Alternativně můžete vyplnit tištěný formulář, ke stažení z webové stránky, kde najdete i návod k vyplnění.

Majitelé datových schránek mohou využít podání přes datovku.

Pokud si nejste jisti, můžete navštívit příslušný finanční úřad, kde vám určitě usměvavá úřednice pomůže.

Poslední možností je obrátit se na daňového poradce.

Termín podání

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovité věci je do 31. ledna 2024.

Vlastním nemovitost již několik let. Mění se pro mě něco?

Vlastníci, kteří již podali daňové přiznání v předchozích letech a kteří v roce 2023 nezaznamenali žádné významné změny ovlivňující výpočet daně, nemusí pro rok 2024 podávat nové přiznání. Platební údaje obdrží automaticky složenkou nebo prostřednictvím e-mailu, pokud jste si zvolili tuto možnost. Nové přiznání nepodávejte ani tehdy, pokud došlo pouze ke změně výše daně kvůli změně koeficientu stanoveného obcí. Finanční úřad tuto změnu započítá a zašle vám upravené platební informace.

Obecně k dani

Daň se platí každý rok a platí se podle stavu vlastnictví nemovitosti k 1. lednu daného roku. Tedy, kdo je vlastník 1. ledna, je plátcem daně za celý rok. I kdyby nemovitost prodal třeba hned v lednu. 

Pokud kupujete nemovitost na přelomu roku, je rozhodující, kdy je podán na katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva. Oficiálními vlastníky se stáváte zpětně ke dni, kdy byl na katastr podán návrh.

Daňové přiznání se většinou podává jen jednou a to v nejbližším lednu od nabytí. Když tedy koupíte nemovitost kdykoliv během roku, i třeba 2. ledna, podáte daňové přiznání až v lednu následujícího roku a od tohoto ledna začnete být plátcem daně.

Na jaký úřad se takové přiznání podává

Daňové přiznání se podává na finanční úřad, podle kraje vaší nemovitosti. V případě, že v jednom kraji vlastníte více nemovitostí, podáváte přiznání jen na jeden úřad a to jedno přiznání s více přílohami. V případě, že vlastníte nemovitosti ve více krajích, podáte za každou nemovitost k danému krajskému finančnímu úřadu samostatné přiznání.

Nemovitost jsem v roce 2023 prodal/daroval

Vy, kteří jste svou nemovitost v roce 2023 prodali nebo darovali, se zase pro změnu musíte od daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadu odhlásit.

Finanční úřad by vám mohl poslat složenku pro úhradu daně a to i přes to, že již nemáte za co platit. Proč si neušetřit čas a nepříjemnosti. Raději se odhlaste okamžitě, jakmile svou nemovitost prodáte.

Neexistuje předepsaná forma odhlášky. Pouze zašlete specifikaci nemovitosti, o kterou se jedná a vaše osobní údaje, aby správce daně mohl vše správně identifikovat.

Pokud jste v daném kraji prodal nemovitost, ale vlastníte další ve stejném kraji, je potřeba podat tzv. dílčí daňové přiznání. Elektronicky lze podat pouze nové přiznání vyplněné s aktuálně platnými nemovitostmi, které opravdu v daném roce a aktuálním kraji vlastníte.
Pokud jste z prodané nemovitosti získali vyšší hodnotu než 5 mil. Kč, je vaší povinností i tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit, i kdyby jste neměli povinnost platit z utržené částky daň z příjmu. Termínově opět do posledního dne ledna následujícího roku. Pokud prodejní cena vaší jedné nemovitosti byla menší než 5 mil. Kč, pak nic řešit nemusíte.

Kdy musím daň z nemovitosti zaplatit

Splatnost daně je do 31. května 2024.

Nutno však říci, že v porovnání s platbami za loňský rok si všichni majitelé připlatí. Je to způsobeno tzv. vládním konsolidačním balíčkem. Očekávejte tedy složenky v jiné vyšší výši než v loňském roce.
Pokud je tato daň pro Vás španělská vesnice, pište svůj dotaz na tereza.vlckova@re-max.cz. Když budu vědět, ráda Vám poradím.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů